ထည့်သွင်းရန်

ရလဒ်
Copy

ASCII Control

မပြောင်းလိုသော စကားလုံးများအား အကြံပြုပေးရန်

မပြောင်းလိုသော အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများအား ကော်မာခံ၍ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ အက္ခရာ ၄ လုံးအောက် နည်းသော စကားလုံးဖြစ်လျှင် အနည်းဆုံး စကားလုံး ၂ လုံးတွဲ၍ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
ဥပမာ။ ။ "I love you." ဆိုသော စာကြောင်းမှ "you" ဆိုသော စကားလုံးအား မပြောင်းလိုလျှင် "love you." ဟု ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ အသေးစိတ် သိလိုလျှင် အကူအညီကို နှိပ်ပါ။


Copyright © 2014 | Ayar Myanmar Unicode Group